Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Νίκος Μπελλογιάννης - 62 χρόνια μετά τη δολοφονία του.


"Αγωνιστήκαμε δίχως να γνωρίσουμε ύπνο για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στο μποί των ονείρων μας στο μπόι των ανθρώπων"